Отзывы

 

 

 

В 2010 році у Вищому господарському суді України було здійснено тестове встановлення комп'ютерної правової системи МЕГА-НАУ. На основі проведеного тестування МЕГА-НАУ внесено пропозиції щодо удосконалення функціональних та сервісних можливостей системи, що знайшли відображення в новій версії системи.

На початку 2011 року згідно авторського договору № 9/11-ДС від 04.01.2011р. у комп'ютерній мережі ВГСУ було встановлено нову удосконалену версію системи МЕГА-НАУ, створену, в тому числі, з урахуванням побажань та пропозицій суддів та працівників Вищого господарського суду України.

Слід відзначити, що протягом цього часу система МЕГА-НАУ зарекомендувала себе як технічно надійний програмний продукт, який постійно підтримується в актуальному стані завдяки щоденному поповненню новими нормативними актами та судовими рішеннями.

Використання системи у повсякденній роботі дозволяє суддям швидко знаходити потрібні судові рішення та нормативні акти (в тому числі при відсутності Інтернет на комп'ютері судді), бачити динаміку проходження справи по судовим інстанціям у вигляді хронологічного списку судових рішень, автоматично отримувати добірки судової практики до певних норм законів та кодексів та багато іншого.

В результаті використання системи суддями та працівниками апарату Вищого господарського суду України були отримані позитивні відгуки щодо роботи МЕГА-НАУ.

Вважаємо доцільним та рекомендуємо впровадження системи МЕГА-НАУ в господарських судах України. Система дозволить суддям оперативно та всебічно вивчати узагальнення та рекомендаційні роз'яснення вищих судів, здійснювати ґрунтовний аналіз судової практики з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці.

 

* * * * *

 

Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры» входит в группу ведущих юридических компаний Украины. Для предоставления высококлассных профессиональных услуг наши юристы нуждаются в качественных и эффективных инструментах. Одним из них является комплекс правовых систем, поставляемых компанией «Информтехнология» под общим названием «Мега-НАУ».

Опыт эксплуатации правовых систем НАУ в нашей компании превышает 10 лет. Несмотря на то, что мы используем также другие источники информации, напрямую конкурирующие с продукцией компании «Информтехнология», качество программного обеспечения, наполненность баз данных и ряд уникальных свойств правовых систем НАУ не дают ни малейшего повода усомниться в правильности сделанного ранее выбора.

Среди сильных сторон, выделяющих правовые системы НАУ, хочется особо отметить обширную базу судебных решений, которая не только намного объемнее конкурирующих продуктов, но и предоставляет удобный способ, изучая документ, просмотреть судебные решения, которые на него ссылаются. А наличие отдельных версий правовых баз с документами, переведенными на русский и английский языки, является уникальной особенностью правовых систем НАУ и заслуживает наивысшей оценки! Из свойств неочевидных, но очень полезных при практической эксплуатации, обращает на себя внимание крайняя простота установки/активации/сопровождения программного продукта, в том числе практически мгновенное подключение новых рабочих мест, а также высокая отказоустойчивость системы (включая возможность производить «ремонт» поврежденных файлов без приостановки работы).

На протяжении всего периода сотрудничества компания «Информтехнология» проявила себя как ответственный партнер. Высокий уровень профессионализма, очень внимательное отношение к нуждам клиента, грамотная техническая поддержка формируют позитивный образ компании-разработчика. Остается пожелать коллективу ЗАО «Информтехнология» продолжать совершенствовать свою продукцию, чтобы и дальше идти в ногу с потребностями заказчика!

 

* * * * *

 

Вул. Жилянська, 37, Третій поверх, Київ 01033, Укра1на
Телефон: (380-44) 490-5454
Факс: (380-44) 490-5460
Е-mail: info@iplaw.com.ua
www.iplaw.com.ua

 

Шановні партнери!

Вже не один рік поспіль, Патентно-юридична агенція «Дубинський і Ошарова» входить в трійку найкращих юридичних фірм Украіни, які спеціалізуються в галузі права інтелектуальної власності.

В своїй роботі нам досить часто доводиться звертатись за допомогою до різних інформацїйних ресурсів для отримання необхідної Інформації. Одним з найголовніших таких інформаційних ресурсів є продукція під назвою «Мега-НАУ», що поставляється компанією «Інформтехнологія».

Наш вибір впав на правові системи НАУ, в зв'язку з тим, що за допомогою цих ресурсів, працівники нашоі агенції мають змогу швидко знаходити необхідну інформацію для подальшого її застосування в роботі. Швидкий та зручний пошук законодавчих актів та судових рішень, за допомогою правових систем НАУ, сприяє максимально ефективному і раціональному використанню часу.

Дуже сильною стороною «Мега-НАУ» є те, що при вивченні того, чи іншого нормативного акту, завжди можна знайти досить великий об'єм судових рішень, в яких йде посилання на ці нормативні акти. Наша агенція мусить визнати, що з усіх інформаційних ресурсів, якими ми користуємось, така функція найкраще представлена саме в правових системах НАУ.

Протягом всього періоду співпраці, ЗАТ «Інформтехнологія» зарекомендувала себе як відповідальний та надійний партнер. Відповідальне ставлення до клієнтів. Професіоналізм при наданні послуг та швидке реагування на будь-які звернення, дають впевненість в тому, що наша агенція буде використовувати правові системи НАУ в своїй роботі і в подальшому.

Хочемо побажати ЗАТ «Інформтехнологія» працювати в тому ж дусі професіоналізму та надійності, так само і в подальшому вдосконалювати свою продукцію та завдяки цьому здобувати надійних партнерів та друзів.

 

* * * * *

 


Шановні партнери!

ТОВ «Українська сировина» ЛТД користується Правовими системами НАУ вже на протязі багатьох років. Незважаючи на великий вибір альтернативних правових систем, бажання розлучитися з НАУ жодного разу не виникало. Ми думаємо, що це завдяки зручно і вдало організованим пошукам, особливо пошуку «за темою» (у версії НАУ-9.6 цей пошук називається «експертним»). Оскільки нам доводилось і доводиться дуже часто користуватися Єдиним державним реєстром судових рішень України, то ми із задоволенням стали користувачами МЕГА-НАУ. В НАУ-Судові рішення нам подобається пошук судових рішень за статтею нормативно-правового акта, а також об'єднання рішень судів різних інстанцій по одній справі.


3 найкращими побажаннями!

 

* * * * *

 

Рекомендательное письмо

Юридическая фирма «Салком» - динамически развивающаяся компания, специализирующаяся на комплексном сопровождении бизнеса. Мы работаем на рынке юридических услуг Украины с 1990 года.

Возможность доступа к базе законодательства Украины и судебным решениям по различным вопросам крайне необходима юристам нашей фирмы для качественного и оперативного предоставления услуг. У нашей компании всегда есть потребность в работе с электронной базой данных НАУ.

На сегодняшний день возможность доступа к судебной практике важна, в частности, для юристов нашего судебного департамента, поскольку подготовка судебных документов осуществляется с учетом судебной практики по тому или иному вопросу. Так, например, подача кассационных жалоб в Верховный Суд Украины для возбуждения производства по исключительным обстоятельствам возможна в случае обоснования неоднозначного правоприменения судом норм материального права. Существенную помощь в зтом вопросе нам оказывает поисковая система судебных решений НАУ, которая позволяет достаточно быстро найти необходимое судебное решение.

Среди позитивних моментов работы с правовыми продуктами НАУ следует отметить: возможность доступа к общему перечню судебных решений судов различных инстанций, достаточно удобный поиск судебных решений, включающий в себя возможность поиска решения по имеющимся в нем словам и/или фразам, возможность поиска судебной практики с привязкой к конкретной норме (статье, пункту) того или иного нормативного акта, возможность доступа к отдельным документам на английском языке.

Вместе с тем, хотели бы выразить некоторые пожелания направленные на упрощение пользованием НАУ.

Так, по нашему мнению, было бы намного удобней, если бы система НАУ предусматривала возможность, например, (а) подборки судебной практики отдельно к каждой части статьи нормативно-правового акта; (б) поиска судебных решений по всей базе судебных решений конкретной ветки судопроизводства (в частности хозяйственной, административной, общей).

В целом, подытоживая изложенное, ЮФ «Салком» хотела бы выразить свою заинтересованность в продолжении и развитии професионального сотрудничества с компанией «Информтехнология». Хотим пожелать Вашей компании роста, креативных решений и новых клиентов.

 

* * * * *

 

Рекомендаційний лист

Юридична фірма «Ілляшев та Партнери» - була заснована у перші роки незалежності України. На сьогодні це одна з провідних юридичних фірм країни, що надає послуги практично в усіх галузях права добре відомим компаніям з України та з-за кордону.

Співробітництво з Правовими системами НаУ почалось у 2009 році, коли було прийнято рішення про встановлення в офісах нашої компанії у Києві та Харкові професійної юридичної системи МЕГА-НАУ. Її використання стало невід'ємною частиною роботи фірми. Завдяки об'єднанню законодавчих актів та судових рішень, а також добірок судової практики до кожної статті кодексу та закону правова система МЕГА-НАУ допомагає правникам компанії ретельно проаналізувати потрібну інформацію та досконало підготуватися до майбутнього судового засідання.

Серед клієнтів ЮФ «Ілляшев та Партнери» багато провідних європейських та американських компаній, для полегшення роботи з ними ми скористались ще однією базою НаУ - НАУ-English. До складу цієї системи входять професійні переклади законодавства України англійською. Завдяки функціональним можливостям НАУ-English всі документи у базі легко знаходити, продивлятися, копіювати та роздруковувати не витрачаючи зайві ресурси та час.

Вважаємо доцільним підкреслити також сучасність та прогресивність послуг, що надає НаУ своїм клієнтам. Прикладом таких послуг для нас стала мобільна правова система USB-НАУ-Експерт. Це база законодавчої та аналітичної інформації, що працює та оновлюється на USB-носії - флешці. Для фахівців нашої компанії вона стала незамінним помічником у відрядженнях та на зустрічах з клієнтами поза офісом.

Юридична фірма «Ілляшев та Партнери» висловлює подяку Правовим системам НаУ за впровадження високоякісних правових продуктів, а також за індивідуальний підхід та особливе ставлення до кожного клієнта.

Юридична фірма «Ілляшев та Партнери»

Київ
Україна, 04053, Київ
вул. Кудрявська, 11
тел. +38(044)494 19 19
факс +38 (044) 494 19 99
Харків
Україна, 61166, Харків
вул. Новгородська, 11А
тел. +38(057)717 54 97
факс +38(057)717 59 64
office@attorneys.com.ua
kharkiv@attorneys.com.ua

www.attorneys.ua

 

* * * * *

 

Системою МЕГА-Прецедент я користуюся з моменту її випуску - з квітня 2011 року. До цього багато років працювала з НАУ-Експерт. В новій системі, окрім судових прецедентів, знайшла для себе багато корисних функцій та сервісів. Зупинюся на деяких з них.

Основний інструмент, яким я користуюсь і якого, до речі, немає у вільному доступі в інтернеті, це - зв’язки нормативно-правових документів з іншими документами системи.

Для мене, як практикуючого юриста, найбільш важливими є зв’язки з судової практикою, а саме з відібраними судовими прецедентами. Хоча в Україні немає прецедентного права, судді беруть до уваги результати аналогічних рішень, особливо тих, що дійшли до вищих судів. І тому, у своїй позовній заяві я посилаюсь на прецеденти, які знаходжу в системі МЕГА-Прецедент.

Ще один приклад. Доволі часто трапляються випадки, коли підзаконні акти не відповідають нормам законів, а органи виконавчої влади в своїх діях керуються як раз інструкціями, наказами та іншими підзаконними актами. У цих випадках функція "зв’язки" дозволяє швидко та легко знайти, а потім вивчити та проаналізувати розходження. Така інформація є серйозним аргументом для побудови стратегії у суді.

І, нарешті, за допомогою зв’язків я знаходжу роз’яснення та консультації до окремих статей законів та кодексів.

Використавши ці можливості системи МЕГА-Прецедент, я вже озброєна йду до суду.

Серед нових ідей розробників МЕГА-Прецедент мене приємно здивував сервіс "Машина часу". Такої функції немає в жодній системі. Всі документи миттєво "переносяться" на задану дату у минуле. Це дозволяє спокійно працювати та не боятися зробити помилки, які неодмінно трапляються при виборі редакцій в ручному режимі.

Підводячи підсумки, можна з певністю сказати, що система МЕГА-Прецедент надає такий матеріал для роботи юриста чи адвоката, який практично неможливо отримати ані в інших системах, ані в інтернеті. І тому, користувачі МЕГА-Прецедент мають значні переваги, особливо при веденні справ у суді. 

 

* * * * *

 

Консультаційно-правовий центр
“EX LEGE” 
03190 м.Київ 
пр. Перемоги, 84-А, оф. 1 
(067) 467 10 27 | (095) 446 10 25 
e-mail: exlege@live.ru 
http://ex-lege.com.ua

 

Сегодня, информационное обеспечение играет важнейшую роль в развитии и функционировании общества. Огромное количество информации находится в открытом доступе. Электронные технологии дают возможность получить информацию практически по любой теме, независимо от того, где ты находишься, на работе, дома или на отдыхе.

Скорость возникновения, изменения и распространения информации, за последне десятилетие увеличилась в сотни раз. Вместе с ней увеличилась и скорость изменения общественных отношений, изменились формы и способы взаимодействия.

Вместе с изменениями в обществе, меняются и условия мира, окружающего нас. То, что ещё недавно было нормой, сегодня уже устарело. Те модели отношений социальных, экономических, которые действовали вчера, сегодня уже неработоспособны.

В попытке угнаться за обществом, государство издаёт нормативно-правовые акты, регламентирующие и регулирующие новые отношения, отменяющие устаревшие требования, устанавливающие ответственность за правонарушения, о возможности совершения которых, раньше, даже не предполагали.

И если, ещё 20 лет назад, для правового регулирования большинства вопросов было достаточно нескольких десятков законов, то теперь только одних законов – несколько тысяч, постановлений Кабмина – несколько десятков тысяч, и этот процесс только набирает темп.

После первых попыток работы с имеющимся массивом информации, становится ясно, что мало иметь её в открытом доступе. С ней надо продуктивно работать. А для эффективной работы, необходимы удобные инструменты.

Для работы с нормативно-правовыми актами, также, уже недостаточно простых каталогизаторов. Необходима мощная база данных, которая позволила бы быстро и эффективно находить и предоставлять нужные сведения. Такие базы данных существуют и не в единичном варианте. А это позволяет выбрать тот вариант, который помимо прочих возможностей отличается лучшей функциональностью и удобством.

Одна из таких баз – это Системы НАУ.

Данная правовая система объединяет несколько различных подходов к хранению и обработке информации. Это, с одной стороны – каталогизаторы по темам, типам, номерам, алфавиту и тому подобное. С другой стороны – различные поисковые системы, которые дают возможность найти документ по реквизитам, словам в названии, контексту в тексте, с использованием синонимов и словоформ и многое другое. Интересующие документы можно поставить на контроль и отслеживать их изменение.

Мощными инструментами являются связи документов и текстовое сравнение различных редакций законов.

С помощью связей можно быстро найти необходимые документы по теме, с правовым регулированием которой ранее не работал. Это и нормативно-правовые акты, и акты органов местной власти, и судебные решения и консультации юристов и экономистов.

Потекстовое сравнение законов, на данный момент, вообще не имеет аналогов у других продуктов. Можно открыть произвольную редакцию закона и сравнить ее с любой предыдущей редакцией. Изменения будут представлены в удобной для сравнения форме с цветовым выделением.

Отдельно стоит упомянуть новый сервис – база судебных решений. Он объединяет в себе ВСЕ судебные решения из официального реестра судебных решений с каталогизаторами и поисковыми системами базы. Аналогов, также, пока не существует.

Есть мобильная версия базы, которую можно разместить на флеш-накопителе и использовать на любом компьютере. Для неё также существует база судебных решений «Прецедент», содержащая полные цепочки судебных процессов.

Кроме того, необходимо отметить, что и нормативные и судебные базы правовой системы ежедневно обновляются, что в наше время является просто обязательным условием работы юридической службы.

Внедрение правовых систем НАУ позволило оптимизировать время, необходимое на контроль обновления законодательства, поиск и анализ информации по заданной теме. Наличие базы судебных решений, позволяет с высокой долей вероятностью прогнозировать перспективы рассмотрения дела в суде, в том числе и у конкретного судьи, а также общие тенденции рассмотрения дел данной категории.

Все это в совокупности увеличивает надёжность и скорость работы, а также качество предоставляемых правовых услуг. 

 

© 2010-2019 ConcordSoft
По вопросам абонентского обслуживания: (044) 229 02 08